Нормативні документи

№ 128 Про призначення відповідальних осіб за організацію охорони праці в ліцеї у 2023-2024 н.р._.docx

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

ПОСТАНОВА від 21 лютого 2018 р. № 87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Наказ МОН від 09.07.2019 № 945 - Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

ВИМОГИ до використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання - ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки України 05 квітня 2019 року № 441

Наказ МОН від 11.05.2019 № 635 - Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів"

НАКАЗ від 07.12.2018 № 1353 - "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо зовнішнього незалежного оцінювання"

НАКАЗ від 04.10.2018 № 4607 - "Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його проведення"

НАКАЗ від 20.08.2018 № 924 - " Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі "

НАКАЗ від 05.02.2018 № 99 - "Про затвердження Порядку виготовлення та видачі повторних документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"

НАКАЗ від 10.01.2018 № 23/40 - "Про внесення змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання"

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання - ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом МОН України 10.01.2017 № 25

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання - ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом МОН України 10.01.2017 № 25

ПЕРЕЛІК особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 29.08.2016 № 1027/900

НАКАЗ від 17.06.2013 № 772 - "Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів"


НАКАЗ від 13.04.2011 р. №329 - "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти "

НАКАЗ від 05.05.2008р. №371 - "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти"

НАКАЗ від 20.08.2008р. №755 - "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи"

НАКАЗ 25.04.2013 №466 - "Про затвердження Положення про дистанційне навчання"

НАКАЗ від 12.01.2016 № 8 - "Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти"

НАКАЗ від 24.04.2017 № 635 - "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

НАКАЗ від 16.10.2018 № 1109 - "Про деякі питання документів про загальну середню освіту"

НАКАЗ від 13.11.2018 № 1232/2067 - "Про затвердження Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я"

НАКАЗ від 17.10.1994р. №293 - "Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу "

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. № 88 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018році"

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 14.02.2018р. №72 "Про зміни, що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004р. №1096" - щодо надбавки до 20% педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах.

Наказ МОН України від 03.05.2018р. №447 "Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру"

Наказ МОН України від 08.06.2018 №609 "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти та дошкільної освіти" - на основі якого можна укладати шкільне Положення  та писати накази про команду індивідуального супроводу для кожної дитини на інклюзивному навчанні.

ВИМОГИ щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

Положення про дистанційне навчання МОН 5f89ab79598a1864855426.pdf

Список доповнюється...