про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів,які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.pdf

державний стандарт базової середньої освіти.doc

Наказ МОН України від13_07_2021--813__1_ "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів .pdf


Нова українська школа (НУШ)

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи. Запрова-дження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розши-рять можливості педагога, оптимізу-ють управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

 Скачати - "Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше