Психологічна служба:


 Прізвище, ім'я, по батькові
 Посада Кваліф. категорія
Спеціальність за дипломом
 Стаж на даній посаді
 Дяків Світлана Матвіївна
 Психолог Вища Практичний психолог. Практична психологія в галузі освіти
 з 1992 р.
 Чорній Мар'яна Володимирівна
 Соціальний педагог
 Спеціаліст ІІ категорії
 Соціальний педагог. Практичний психолог в закладах освіти
 з 2016 р.

Нормативна база:

Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”

Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року "Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

Лист МОН № 1/9-487 від 07.08.2018 року "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р."

Про типову документацію працівників психологічної служби
Діяльність практичного психолога та соціального педагога ґрунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах із дотриманням основних принципів у роботі з дітьми, батьками та вчителями, а саме: додержання і захист прав людини, індивідуальний підхід, доступність та відкритість, забезпечення конфіденційності, дотримання етичних і правових норм.


Основні види діяльності психологічної служби:

  • ·        профілактична
  • ·        просвітницька
  • ·        діагностична
  • ·        консультативна
  • ·        корекційно-відновлювальна та розвивальна
  • ·        організаційно-методична


Основні завдання діяльності психологічної служби:   

1. Забезпечити психологічний супровід освітнього процесу учнів. Сприяти створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку учнів.

2. Здійснювати психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку учнів.

3. Проводити психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку учня.

4. Здійснювати психологічний супровід адаптації учнів до нових умов освітнього процесу.

5. Реалізовувати розвиткові, профілактичні, просвітницько-корекційні програми з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів.

6. Надавати консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання учнів, особистісного та професійного розвитку.

7. Здійснювати корекційну роботу з постраждалими від насильства дітьми.

8. Формувати в учнів відповідну та безпечну поведінку в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереженню репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації.

9. Сприяти профільному та професійному самовизначенню учнів, формуванню життєвої компетентності.

10. Формувати соціально-комунікативну компетентність обдарованих дітей.

11. Здійснювати попередження та профілактику професійного вигорання педагогічних працівників

12. Формувати психологічну готовність учасників освітнього процесу взаємодіяти з дітьми з особливими освітніми потребами

13. Здійснювати профілактику злочинності, алкоголізму, наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед учасників освітнього процесу

14. Проводити просвітницьку роботу щодо формування психологічної культури, в тому числі, консультування батьків та педагогічних працівників 

15. Надавати психічну допомогу чи психологічну підтримку всім учасникам освітнього процесу.