Освітня діяльність

У своїй діяльності   керуємось Законом України «Про Освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством  України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу усіх учасників освітнього процесу.

Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

У школі проводиться системна робота з впровадження ІКТ.

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій - надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

  • ·    створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними   і комунікаційними  технологіями;
  • ·    підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів інтернету;
  • ·    інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
  • ·    покращення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес;
  • ·    підвищення ефективності управління  закладом загальної середньої освіти;
  • ·    Підтримка актуальності інформаційної бази даних школи в електронному ресурсі «ІСУО».


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше