Правила поведінки здобувачів освіти

І.Права та обов’язки здобувачів освіти
1. Здобувачі освіти мають право на:

-навчання впродовж життя та академічну мобільність;

-якісні освітні послуги;

-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-відзначення успіхів у своїй діяльності;

-свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-повагу людської гідності;

-захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

-користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

-інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. Здобувачі освіти зобов’язані:

-виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності),дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

-повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

ІІ.Загальні правила поведінки здобувачів освіти

1.Дотримуватися правил ввічливості.

2.Одяг має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

3.Приходить до школи з виконаним домашнім завданням з предметів згідно з розкладом уроків.

4.Проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі молодшим, хлопчики дівчатам.

5.Кожен учень (вихованець) повинен примножувати добрі результати школи і дотримуватись почесного звання «учень школи-інтернату».

6.Учень повинен виконувати правила безпеки життєдіяльності, правила поведінки в майстерні, в кабінеті інформатики, фізики, хімії, спортивному залі, правила поведінки під час перерв та у їдальні.

7.Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямовувати добре ім’я школи.

ІV. Правила поведінки в їдальні:

1.Учні  школи заходять в їдальню, разом з класним керівником у відведений згідно режиму дня час.

2.У шкільній їдальні учні  повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

3.Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

4.Учні  повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

5.Учні  дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

6.Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.

7.Заборонено:

  • перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі;
  • виносити їжу і напої за межі їдальні;
  • розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

VІІ. Правила поведінки на уроках:

1.Учні зобов’язані приходити до школи за 10 15 хвилин до початку занять.

2.Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

3.Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитися, відволікати інших учнів від уроку.

4.Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

5.Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.

6.Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

7.Під час уроку не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку.

8.Учень повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів.

9.Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.

10.Забороняється користуватися мобільними телефонами та гаджетами під час проведення уроків.

11.Учні не мають право пропускати заняття без поважних причин.

12.Учні не мають право знаходиться в приміщенні школи після закінчення учбових занять або позакласних заходів без дозволу працівників школи.

13.Учні, які знайшли загублені або забуті речі повинні здати їх класному керівнику.

14.Вхід до школи батьків учнів та відвідувачів дозволяється тільки на перервах. Батьки учнів, відвідувачі зобов'язані назвати черговому своє прізвище та отримати дозвіл на вхід до школи. Вітатися з працівниками школи. Не заходити до школи з тваринами.

VІІІ. На території та в приміщеннях школи заборонено:

1.Приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом медичні препарати, наркотичні речовини, вибухонебезпечні предмети (в тому числі петарди), зброю (в т.ч. ножі), газові балончики і балончики з фарбою, сигарети, слабоалкогольні та алкогольні напої.

2.Використання нецензурних висловів.

3.Грати в азартні ігри.

4.Брати та використовувати без дозволу чужі речі.

5.Залишати територію школи без дозволу класного керівника.

6.Учні не мають право скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

7.Знаходитися в таких місцях як дах, підвал.

8.Без дозволу відчиняти вікна, сидіти на підвіконні, радіаторах опалення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ

Учні , що припустилися порушень, визначених даними Правилами поведінки, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби -у присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема -за поданням директора школи

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше